ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 5

הכיתוב באוקראינית
הגמנסיה העברית ברוז'ין (עיירה כ 70 ק"מ דרומית לז'יטומיר), 15 ביולי 1919. "אישור/המלצה מהאיגוד הפדגוגי הסובייטי לעזור לאדון סשה יוסיפוביץ' שרייער, מורה בגמנסיה העברית, בכל מה שהוא זקוק לו".