ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 7

מהוועד המרכזי של רשת "תרבות" בוורשה. "אנו מאשרים בזאת שהאדון שמואל שרייער הוא מורה בבתי ספר עממיים עבריים ובשם הארגון שלנו, יש לו הסמכות לבקר בכל מוסדות החינוך העבריים, 4 באוקטובר 1922".

מידע-נוסף2