ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 9א

חלקה התחתון של התעודה. אוסטרוג, ווהלין, 30 בספטמבר 1922. מרים עוזבת את הגמנסיה, "עפ"י דרישתה", לרגל עקירת המשפחה מאוסטרוג לרובנה.

מידע-נוסף2

ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 9

(בפולנית) בית ספר רוסי פרטי לבנות באוסטרוג. "תעודה…

ווהלין אוסטרוג שמואל שרייער 9א

חלקה התחתון של התעודה. אוסטרוג, ווהלין, 30 בספטמבר…