ווהלין ברזנה מש' בייגל ספוז'ניק וקופליק 4

משפחת ספוז'ניק, 1924
למעלה, ברכה לבית בייגל ובעלה ניסן (יליד 1898), למטה בתם לובה ובתווך הוריו של ניסן, חיים וביילה (נפטרו טרם השואה). לניסן היתה חנות נעליים, הגדולה ביותר באזור כולו. הוא אשתו, בתם ושני בניהם, נמלטו בדרך נס מאקציית חיסול העיירה. ניסן נהרג אח"כ כפרטיזן ביערות.