ווהלין ברזנה מש' ספוז'ניקוב בין הפרטיזנים 6

משמאל: ברה"מ גדוד הפרטיזנים האוקראיני 18.1.45
תעודה ללובה ספוז'ניק המאשרת כי הגיע לפרטיזנים ביום 10 בינואר 1943 ועד 25 באפריל 1944. חתום המפקד הלוחם פיודורוב (גנרל אלכסיי פיודורוב, מפ' אוגדת הפרטיזנים של אזור ווהלין). הוא עזב את הפרטיזנים כשאלה נפגשו עם הצבא האדום. בחותמת: המפקד הגבוה של הקדרים הפרטיזנים