ווהלין ברזנה 14

על אחרית העיירה מתוך הספר "עיירתי ברזנה".
עדות אריה קופליק, 1927-1997, ניצול השואה בן ברזנה. מידע רב ערך אודות העיירה העבירה לידי אלמנתו טובה ותודתי הגדולה והערכתי הרבה נתונים לה. הקטע המצוטט בשני הדפים כאן מתוך ספר הזיכרון לעיירה, גרץ ביגיל ערך והוציא לאור, תל אביב, תשי"ד.

מידע-נוסף2

ווהלין ברזנה 14

על אחרית העיירה מתוך הספר "עיירתי ברזנה". עדות…

ווהלין ברזנה 14א

דף שני. חבריו הניצולים, האחים ספוז'ניקוב, ספרו לי:…