ווהלין דומברוביצה 2א

ברכות וחותמות ביה"ס "תרבות" על גב התמונה.למזכרת נצח למורשה המשרד התרבותי שע"י הועד הציוני העירוני בדומברוביצה, שמואל זלצמן, בעד עבודתו הפוריה על שדה החנוך והתרבות העברית. מאת המשרד התרבותי בדומברוביצה, כ"ה ניסן תרפ"א, 5 במאי 1921. מורשה המשרד התרבותי: מ. פטשניק (פעטשעניק). המזכיר: מ. (משה) גרשטיין.

מידע-נוסף2

ווהלין דומברוביצה 2

ילדי בית הספר "תרבות", 5 במאי 1921. ביה"ס…

ווהלין דומברוביצה 2א

ברכות וחותמות ביה"ס "תרבות" על גב התמונה.למזכרת נצח…