ווהלין לודמיר 1א

חותם "החלוץ המרכזי" על גב התמונה:
החלוץ המרכזי ע"י ההסתדרות הציונית בלודמיר. "לזכרון הפגישה הראשונה הווהלינאית ברובנה שהתקימה בימים 13-18 במאי (1925 ?). בשם צירי לודמיר (חתימה לא ברורה), מאת ד"ר מרגולין. לאחר פריחה קצרת מועד דעכה התנועה ועל יסודותיה הוקמה מאוחר יותר תנועת "החלוץ הכלל ציוני".

מידע-נוסף2

ווהלין לודמיר 1

חברי "החלוץ המרכזי" בלודמיר. עפ"י הכיתוב על גבה…

ווהלין לודמיר 1א

חותם "החלוץ המרכזי" על גב התמונה: החלוץ המרכזי…

ווהלין לודמיר 1ב

אודות תנועת "החלוץ המרכזי" מתוך ספרו של עזרא…