ווהלין קופיצ'ב 2א

על גב התמונה גם חותם פוטו "רמברנט" הנודע, סניף של ב. גלר, ברחוב לוצקה (הדרך המובילה ללוצק) בקובל.

מידע-נוסף2

ווהלין קופיצ'ב 2

"ועדת התרבות בקופיצ'ב, 1921" נכתב על גב התמונה.…

ווהלין קופיצ'ב 2א

על גב התמונה גם חותם פוטו "רמברנט" הנודע,…