ווהלין קורץ משפחת קליינר 2א

גם תמונה זו נשלחה כמזכרת מקורץ לארץ ישראל

מידע-נוסף2

ווהלין קורץ משפחת קליינר 2

משפחת קליינר, קורץ, 2 ביוני 1937. ראו מקרא…

ווהלין קורץ משפחת קליינר 2א

גם תמונה זו נשלחה כמזכרת מקורץ לארץ ישראל

ווהלין קורץ משפחת קליינר 2ב

משפחת קליינר בקורץ אבי המשפחה יהודה קליינר (יליד…