ווהלין קורץ 2

עוד מתוך ספר הזיכרון קורץ (עמ' 238):
"קורץ היתה עיר ספר, מרוחקת מהגבול הסובייטי כחצי קילומטר בלבד, ושבה שרר עוצר תמידי החל מהשעה 10 בלילה עד השעה 6 בבוקר". תצלום שרידי הארמון / המבצר מופיע גם בעמוד 15 בספר הזיכרון.