ווהלין קורץ 6

"כך חרבה העיר" מאת דב ברגל, מתוך ספר הזכרון לקהילת קורץ, תשי"ט – 1959 (עמ' 338-347).
תעוד מצמרר מתוך הטקסט: "ב 5 ביולי 1941 הופצצה קורץ .... ולאחר התקפה חזקה נכבשה העיר .... ב 5 באוגוסט 1941 רצח 300 מגברי העיירה .... ערב שבועות, 21 במאי 1942, אקציה ראשונה .... ערב סוכות, 25 בספטמבר 1942, אקציה סופית".
דב ברגל נולד בקורץ ב 1885, עלה ארצה ב 1948, נפטר ב 1961.

מידע-נוסף2

ווהלין קורץ 6

"כך חרבה העיר" מאת דב ברגל, מתוך ספר…

ווהלין קורץ 6א

על "הדרך לפרטיזנים ולשחרור", גם כן מאת דב…

ווהלין קורץ 6ב

"הדרך לפרטיזנים ולשחרור" מאת דב ברגל, מתוך ספר…