ווהלין קלוסוב משפחת טורקוביץ 6

הכתובה של אפרים פישל גולצמן וחנה טורקוביץ'
נחתמה בקלוסוב ביום 3.4.1929 והיתה המזכרת היחידה שנשאו עימם בני הזוג כשברחו מביתם מזרחה לרוסיה ברגעים האחרונים שלפני כניסת הגרמנים ! משפחתו של החתן מקורץ ומשפחת הכלה מקלוסוב. ההכרות בין השניים, באמצעות שידוך.