ווהלין שומסק משפחת באט 19א

הקדשה על גב התמונה: "עבור עטעלע היקרה, אני שולחת את תמונתי ובה גם אחותי כדי שתכירי אותה. נחמה ורבקה חמוט, עפולה, 19 במאי 1936".

מידע-נוסף2

ווהלין שומסק משפחת באט 19

…. ולאחר העליה ארצה, בעפולה.

ווהלין שומסק משפחת באט 19א

הקדשה על גב התמונה: "עבור עטעלע היקרה, אני…