טרנופול משפחת קארפ 3

הבת הגדולה רגינה בראש השולחן.
התמונות בתעוד מכאן ואילך, עוסקות, רובן ככולן, בתקופת הפרידה של המשפחה מרגינה העולה לארץ ישראל (בספטמבר 1933). זו הסיבה מין הסתם שהיא מקבלת כאן את מקום הכבוד בראש השולחן. ללא ספק, שנים מאחיה לצידה. האחות פפה שלישית בשמאל השולחן (אחרי הילדה).

error: Alert: Content selection is disabled!!