יומן רושמיה

רישום ראשון מהיומן האגוד, י' אדר תרפ"ב, 10 במרץ 1922

כמי שעברו הכשירו לתפקיד ה"מנהלי" הזה, זלמן יצחק לנדרס, בנו של רב העיירה ומשפחה בעלת רקע עברי שורשי (מכתב סבתו אליו מרוסיה לא"י משנת 1919, בעברית יוצאת דופן ביופיה, תועד כאן), בוגר הישיבות של מיר ווולוז'ין, מי ש"המיר" דרכו לציונות ועלה בגפו ארצה כדי ללמוד בגמנסיה "הרצליה", מראשוני המתגייסים ל"גדודים העבריים" במלחמת העולם הראשונה, מסוללי הכבישים ומורה בקבוצת ההוראה של י.ח. ברנר ב"גדוד העבודה", אין תימה איפא שתפקיד מנהל החשבונות של הקבוצה הוטל עליו. אף שתמיד ראה במעדר את הכלי הראוי ביותר לחלוץ, אין ספק שכורח החיים שנתן בידיו את העט לא הכזיב מעולם. בתנאים קשים ביותר ניהל זלמן יצחק את חשבונות הקבוצה בצורה תמציתית ובהירה מאין כמוה וכך נשמרו בצורה מדויקת שמות חבריה, אופי הפעילות היום-יומית, ענפי העבודה, סוגי גידולים חקלאיים, רפואה וכיוצא באלה. כתב ידו הנהיר והיפה מעביר ללא קושי גם לקורא בן זמננו מרוח התקופה וגם לא מעט מאישיותו הטובה של הכותב.

הפנקס השחור הקטן (13 ס"מ אורכו, 7 וחצי ס"מ רוחבו) מובא כאן במלואו על 64 עמודיו. עפ"י המספור הפותח (153) של הארועים ברצף הכרונולוגי, אין ספק שקדם לו פנקס נוסף.