כפר יחזקאל, התחלה חדשה למספר מאוכזבי ואדי רושמיה 3

כפר יחזקאל בראשית דרכו, תחילת שנות העשרים.
המושב עלה על הקרקע בנובמבר 1921. כשנה לאחר מכן, לאחר שניסיון ההתיישבות בוואדי רושמיה נסתיים במפח נפש, הצטרפו נעמי ויוסף לחבריהם, מייסדי כפר יחזקאל. התמונות כאן באדיבותו הרבה של בועז גלבוע, נכדם, כפר יחזקאל 2020.