כתב העת ילקוט ווהלין אוסף זכרונות ותעודות

"ילקוט ווהלין, אוסף זכרונות ותעודות".
באסופה זו, מאמרים בעלי חשיבות ראשונה במעלה לגבי עיירות ווהלין. מחוז ווהלין, כמו גם גליציה המזרחית שלדרומו - מחוזות "הספר הפולני" - הם לב ליבו של תעוד הגולה בארכיון.

error: תוכן זה מוגן - זכויות יוצרים