לודביפול יונה רבר ומשפחתה 2

התאומות ננה וליבה פיגל, זמן מלחמת העולם הראשונה. ננה, מימין, תינשא לימים ליעקב רבר, והיא אמה של יונה. סיפורה האישי המופלא של יונה מהווה נדבך מרכזי בכל מעשה התעוד של חיי העיירה בתקופה שבין מלחמות העולם.

מידע-נוסף2

לודביפול יונה רבר ומשפחתה 2

התאומות ננה וליבה פיגל, זמן מלחמת העולם הראשונה.…

לודביפול יונה רבר ומשפחתה 2א

הלוגו היפה של הפוטו בתחתית התמונה