לודביפול ילדי העיירה 1

1928, ילדי הגן שיסד משה סמולר (מקורץ) מימין
בגן למדו בהטעמה אשכנזית אולם כשהוקם בי"ס "תרבות" והגיעו מורים עם דיפלומה מוילנה, הוחל בלימוד בהטעמה ספרדית. אז גם נושל סמולר מתפקידו. בסיוע גמ"ח, זכו לחינוך גם ילדי עניי העיר.

מידע-נוסף2

לודביפול ילדי העיירה 1

1928, ילדי הגן שיסד משה סמולר (מקורץ) מימין…

לודביפול ילדי העיירה 1א

תמונה קבוצתית של ילדי הגן שורה עליונה ומימין:…