לודביפול מנחם שחורי בוילנה 7

תעודת חבר בהסתדרות "החלוץ" בפולניה, 1923. שחורי היה חבר ב"חלוץ" עוד משחר נעוריו בעיירת הולדתו. כאן כרטיס החבר שלו בוועד המרכזי בתקופה בה למד בווילנה.

 

מידע-נוסף2

לודביפול מנחם שחורי בוילנה 7

תעודת חבר בהסתדרות "החלוץ" בפולניה, 1923. שחורי היה…

לודביפול מנחם שחורי בוילנה 7א

גב התעודה: "נכנס להסתדרות ביום 2 בספטמבר 1923,…