לודביפול משפחת חזן 11א

ועוד ברכה על גב התמונה:
לזכרון לטובה, אריה ואיתן-תן, מרדכי וארי, 14 בנובמבר 1936". חותמת "פוטו א. ויינרמן" שבעיירה בצידה.

מידע-נוסף2

לודביפול משפחת חזן 11

שני בניו של הרב. מרדכי (מוט'ל) הבוגר משמאל…

לודביפול משפחת חזן 11א

ועוד ברכה על גב התמונה: לזכרון לטובה, אריה…