לודביפול משפחת חזן 39א

8 ביולי 1934, הקדשתה של שרה על גב התמונה:
למזכרת נצח לטובה, אריה וזייתתן (שיבוש מכוון של איתן ...) מאת שרה. שרה היתה ללא ספק היהלום הנוצץ במשפחת הרב מרובת הילדים. מתמונותיה הרבות בתעוד, ממכתביה ומהעדויות אודותיה, עולה דמות של נערה ציונית נחושה שרק נסיבות חייה וגילה הצעיר מנעו את עלייתה לא"י, והצלתה.

מידע-נוסף2

לודביפול משפחת חזן 39

חברות ! שרה (שורל'ה) חזן למטה, רחל (רוחצ'ה)…

לודביפול משפחת חזן 39א

8 ביולי 1934, הקדשתה של שרה על גב…