לודביפול משפחת שמס 5א

לודביפול, 20.4.1939

במשפחת שמס (שאמעס, מלשון "שמש" ביהכנ"ס) שמוצאה מדוברוביצה היו 11 ילדים. מלבד השניים שהגרו לארגנטינה כאמור, השאר כולם נספו. הגלויה עוסקת בעיקר בחילופי נימוסין שגרתיים. יוסף שמס, בנו של הכותב, זוכר היטב את היום בו עזבו את העיירה והפרדה בברזנה הסמוכה.

מידע-נוסף2

לודביפול משפחת שמס 5

את הגלויה כותב שכנא שמס לאחיו משה בארגנטינה…

לודביפול משפחת שמס 5א

לודביפול, 20.4.1939 במשפחת שמס (שאמעס, מלשון "שמש" ביהכנ"ס)…