לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 1

שרה לבית שתדלן ויוסף שורצמן סמוך למועד חתונתם בשנת 1921. ראו קווים לדמותו בנספח.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 1

שרה לבית שתדלן ויוסף שורצמן סמוך למועד חתונתם…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 1א

יעקב יוסף ("יוסל") שורצמן, 1898-1930 שלא כבתמונות מאוחרות…