לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 16

התמונה מתעודת העליה ארצה. שלמה בן יוסף שחורי נולד בלודביפול ב 25.8.1922 עלה ארצה ב 2.6.1934 התגורר בחולון מרבית חייו ונפטר ב 17.1.2006, קברו ב"ירקון". כילד היה "פרא אדם", אהב להיות תמיד בקרבת הסוסים ולנהוג את עגלות החציר בשדות המרעה של סבו הרשיק ולשחק על גדות נהר הסלוצ' שבעיבורי הכפר.