לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 41א

28 באוגוסט 1935, מהאמא בעיירה לילדיה בא"י.
בצד ימין: יקירי שלי, אני שולחת לכם את התמונה של הבת של טויבה ועם רבקה אשלח את השאר, אמא שרה. ובצמוד לשוליים: אני מנשקת אתכם. בצד שמאל: אני שולחת את התמונה למזכרת מדודתכם טויבה והקטנה מלכל'ה, לשלמה וחיה שורצמן. שולחי המכתב כולם נספו בשואה.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 41

מלכה (מלכהל'ה) גנדלר, 1935. ההורים, טויבה לבית שתדלן…

לודביפול מש' שורצמן ושתדלן 41א

28 באוגוסט 1935, מהאמא בעיירה לילדיה בא"י. בצד…