לודביפול מש' שורצמן 101א

יום ד', ערב חג הפסח (תרפ"ט) הוא 24 באפריל 1929.
גלויה מהמשפחה בלודביפול לבן/לאח מנחם בארץ ישראל. דאגה ויאוש נשמעים מהכתוב ועדיין לא הגיעה לכותבים הבשורה שאורי, בנם הבכור של מנחם וציפורה, נפטר. ראו תרגום מיידיש והערות להלן.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 101

מאב לבנו (טרגדיה משפחתית הולכת ומתבהרת)

לודביפול מש' שורצמן 101א

יום ד', ערב חג הפסח (תרפ"ט) הוא 24…

לודביפול מש' שורצמן 101ב

תרגום מיידיש (שלושה כותבים על הגלויה הצפופה הזאת)…