לודביפול מש' שורצמן 103

ראש חודש אייר תרפ"ט הוא 11 במאי 1929.
חלף כבר חודש ימים ויותר מאז פטירתו של הילד אורי והבשורה המרה טרם הגיעה לסבו וסבתו בפולין, שמו עדיין מופיע בכותרת מכתב התחינה הזה שלהם להוריו !

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 103

ראש חודש אייר תרפ"ט הוא 11 במאי 1929.…

לודביפול מש' שורצמן 103א

ראו תרגום המכתב והערות להלן.

לודביפול מש' שורצמן 103ב

תרגום מיידיש: מכתב מרדכי זאב בעה"ש רח' (ראש…