לודביפול מש' שורצמן 14

"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו".
גלוית ברכה לתקומה ציונית בארץ ישראל לערב השנה החדשה תרפ"ז (8 בספטמבר 1926) שולחים ההורים מרדכי זאב ורבקה לבנם מנחם מנדל, כלתם צפורה ונכדם אורי.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 14

"הזורעים בדמעה ברינה יקצורו". גלוית ברכה לתקומה ציונית…

לודביפול מש' שורצמן 14א

מודעת הקרן הקיימת לישראל על גב הגלויה. מודעה…