לודביפול מש' שורצמן 17א

דף שני.

מידע-נוסף2

לודביפול מש' שורצמן 17

י"ז אלול תרפ"ח הוא 2 בספטמבר 1928. מכתב…

לודביפול מש' שורצמן 17א

דף שני.

לודביפול מש' שורצמן 17ב

עמוד שלישי.

לודביפול מש' שורצמן 17ג

דף רביעי.

לודביפול מש' שורצמן 17ד

דף חמישי.

לודביפול מש' שורצמן 17ה

דף שישי.

לודביפול מש' שורצמן 17ו

עמוד שביעי.

לודביפול מש' שורצמן 17ז

תרגום מיידיש (פותח כמנהג בלשון הקודש) בעזרת השם …