לודביפול מש' שורצמן 207

גדליהו (דליה, עם סגול ביוד) מייזר, יליד 1915 בקרוב, אחיהם הבכור של אריה ורוזה, נספה בשואה. ראו גם נספח קורות חיים.

מידע-נוסף2