לודביפול ציונות הלכה למעשה 10א

כ"ה ניסן תרפ"א = 3 במאי 1921.
כשרונו העצום של מנחם לשפה העברית ומכמניה, שורשיה ותרבותה היה נדיר, גם בהתחשב בעובדה שזו לא היתה שפת אמו אלא שפה נרכשת בלימוד. בארץ הוא היה עורך ספרותי, מתרגם ומגיה בעיתון "דבר" ובהוצאת הספרים "עם עובד".

מידע-נוסף2

לודביפול ציונות הלכה למעשה 10

מנחם, במרכז, מורה לעברית ברובנה, 1921. טרם שעזב…

לודביפול ציונות הלכה למעשה 10א

כ"ה ניסן תרפ"א = 3 במאי 1921. כשרונו…
error: Alert: Content selection is disabled!!