לודביפול צעירי העיירה 3

ברחוב הראשי של העיירה, 1939.
מימין: רחל (רוחצ'ה) ולמן, נספתה בשואה, שרה (שורהל'ה) חזן, אחת מבנות רב העיירה עקיבא חזן ואשתו ראסיל, נספתה אף היא (אחותה טובה בארץ בקבוץ מרחביה ואחות שניה מלכה בתל אביב), יונה רבר תיבדל לחיים ארוכים, בארץ בקבוץ יקום ורחל (רוחל'ה) פיינמן, נספתה.