מוסדות חינוך בארץ ישראל א כפר ילדים מאיר שפיה 31

יולי 1936, בסיום כיתה ו', הילדים ליד מבנה החממה עם המורה (מנהלת המשק) פנינה בת יעקב (במרכז השורה האחורית). גדלו בחממה הזאת ירקות לא שגרתיים וגם שלא בעונתם ! הילדה דבורה שריאן (כותבת הברכה על גב התמונה), בשורה הקדמית שניה מימין.

מידע-נוסף2

מוסדות חינוך בארץ ישראל א כפר ילדים מאיר שפיה 31

יולי 1936, בסיום כיתה ו', הילדים ליד מבנה…

מוסדות חינוך בארץ ישראל א כפר ילדים מאיר שפיה 31א

על גב התמונה: יום ח' באב תרצ"ו (הוא…