מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 12ב

על הקשר של ארגון "הבריחה" עם UNRRA כותבת Susanne Rolnik בספר (קובץ מאמרים) Escape Through Austria – Jewish Refugees and the Austrian Route to Palestine, בהוצאתFrank Cass, London , 1998, בעמ' 58-59 (ובתרגום שלי כאן לעברית):

על מנת לפקח אחר הפליטים היהודים שבמעבר, היה חיוני להשיג את שיתוף הפעולה של אונרר"א (כמו גם במקביל, את זה של ארגון ה"ג'וינט"). כבר מראשית נוכחותה של אונרר"א במחנות, נציגיה היו מעורבים בארגון תנועת הפליטים ליעדיהם. פעילים יהודים גויסו לשרות הסוכנות וחלק גדול מהם הגיע ישירות מא"י. צוותים של הסוכנות היו מעורבים לא רק במתן הסעד הדרוש לפליטים אלא גם בניהולם בפועל של מחנות העקורים. כפועל יוצא מכך, אותם צוותים של פעילים באו במגע ישיר עם ארגון המשלוחים הבלתי-ליגליים, תוך שהם מנסים  לשמור על סדר ברמה מסוימת ופיקוח למראית עין.

מידע-נוסף2

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 12

סתיו 1946, פגישה לבבית עם נציגי אונרר"א, פ.…

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 12א

על גב התמונה: "בפרנוולד, פנחס עם חברי האונרר"א,…

מחנות העקורים פרנוולד ויורדנבאד הפעילות הציונית 12ב

על הקשר של ארגון "הבריחה" עם UNRRA כותבת…
error: Alert: Content selection is disabled!!