מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 9

19 בנובמבר 1944, ראו תרגום המכתב והערות בנספח.

מידע-נוסף2

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 9

19 בנובמבר 1944, ראו תרגום המכתב והערות בנספח.

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 9א

צידו השני של הדף.

מכתבי מונייק גרפינבוים מהחזית המזרחית 9ב

תרגום מרוסית שלום לך פוליה יקרה שלי !…