אלי שטגר בלבוב 42ב

תרגום מיידיש

(בעברית) בני יקירי !

את מכתבך מה 16 לחודש זה קיבלתי אתמול. אמך האהובה מעט עסוקה היום מאחר והסבתא מראדזיכוב הגיעה ולכן אין לה סבלנות וזמן לכתוב מכתב. היא תכתוב ודאי בשבוע הבא. אנחנו קיבלנו השבוע מכתב מישראל (= ישראל בדנר) ואני עונה עכשיו גם למכתבו. הוא שואל באם הוא צריך לדרוש בשלום סבתא, בדיוק כפי שכתבת אתה במכתבך, נו, הרי ממילא היא לא תשים לב. כבר הדבקתי את בולי הדואר על המכתב ואני עומד לשלוח אותו.

חוץ מזה אין שום חדש, מברך אותך בלבביות,   צבי

הערות לטקסט

"את גלוייתך מה 16 לחודש קיבלתי אתמול". בחישוב פשוט ניתן להתרשם שמהלך דבר הדואר מארץ ישראל לפולין הוא מהיר למדי – סה"כ 6 ימים !

מידע-נוסף2

אלי שטגר בלבוב 42

23.2.1935, ממוען לכתובתו הראשונה של אלי בא"י. מאחר…

אלי שטגר בלבוב 42א

גוף הטקסט. למען הסר ספק, תאריך כתיבת הגלויה…

אלי שטגר בלבוב 42ב

תרגום מיידיש (בעברית) בני יקירי ! את מכתבך…
error: תוכן זה מוגן - זכויות יוצרים