מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 1א

צידה השני של הגלויה, מאב לבנו.
ראו תרגום הטקסט והערות בנספח.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 1

7 בינואר 1939, מיוסף בלבוב לאלי אחיו בחיפה.…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 1א

צידה השני של הגלויה, מאב לבנו. ראו תרגום…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 1ב

תרגום מיידיש לבוב, 7 בינואר 1939, בני יקירי…
error: Alert: Content selection is disabled!!