מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 2

על ההתפכחות מהחלום ....על ההתפכחות מהחלום של השתלבות היהודים באומה הפולנית המתחדשת מספרת דמותו של עורך הדין נייפלד מתוך ספרו של יעקב גלאטשטיין "כשיאש הגיע", תרגם דן מירון, הוצאת "עם עובד", 2006, עמ' 200.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 2

על ההתפכחות מהחלום ….על ההתפכחות מהחלום של השתלבות…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 2א

על מלכודת הסבל והמוות בפולין בעצם אותם ימים:…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 2ב

אי אפשר שלא להזכיר, כבר בפתיח התעוד כאן,…