מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 104א

המשך התרגום:
"רק ממך מרכבת הדואר לא מביאה דבר. אנחנו כותבים לך כל 10-14 יום, אין אצלנו חדש, בריאים תודה לאל כפי שכבר כתבנו, אני עדיין עובד באותו מקום והפרנסה מספקת. מי יתן שהאל ישמור ויעזור לנו גם הלאה. מנשק אותך, אביך צבי. אמך האהובה רצתה גם כן לכתוב אך היא כבר נרדמה".

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 104

4 במרץ 1940, תרגום הטקסט שעל גב הגלויה:"בני…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 104א

המשך התרגום: "רק ממך מרכבת הדואר לא מביאה…