מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 109

14 באוגוסט 1940.
הגלויה נשלחה לישראל בדנר ברמת גן והוא העבירה לאלי אחיינו בצרוף כמה מילים בשוליים. הניה שטגר כותבת (בפולנית) כמה מילות ברכה בגוף המכתב - "מברכת ומנשקת אותך, אמא".

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 109

14 באוגוסט 1940. הגלויה נשלחה לישראל בדנר ברמת…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 109א

תרגום מיידיש של גוף הטקסט. מלבד חילופי דברים…