מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 110

לכבוד מ.ב. שטייר, רח' גדעון 17, חיפה, פלסטינה.25 בנובמבר 1940, בצר לו פונה צבי שטגר למשפחת שטייר (גם שטאיר) מלבוב ועתה בחיפה, כדי לנסות ולברר מה עלה בגורל בנו ממנו לא שמע דבר למעלה משישה חודשים. צבי קורא לבנו מלך, כקיצור של אלימלך, ולא אלי.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 110

לכבוד מ.ב. שטייר, רח' גדעון 17, חיפה, פלסטינה.25…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 110א

תרגום מיידיש של הטקסט. ש"ב (שא ברכה) יקירי…