מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 1001ב

צידה השני של המעטפה.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 1001

18 במרץ 1945, ממדי הטרגדיה מתבררים ! אלי…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 1001א

המעטפה המרוטה של המכתב. ניתן ללמוד ממנה על…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 1001ב

צידה השני של המעטפה.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 1001ג

תרגום מפולנית:   18 במרץ 1945   לשולים…