מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 8ב

תרגום מיידיש:

לבוב, 12 במרץ 1939, בני יקירי !

מכתבך מ 5 בחודש זה קיבלנו אתמול. היום הייתי אצל מיודענו לבער אבל כסף לא קיבלתי. אמרו שהם לא מאשרים את החתימה והם רוצים לחכות עד שמכתב בקשה מקורי יגיע אליהם ואז הם ישלמו עבור הדרישה. האם מכתב כזה נשלח משם ? אם לא, ראה נא שמכתב כזה ישלח מיד כדי שאוכל לגבות את הכסף. אני זקוק לכסף הזה כמידי חודש ובמיוחד כעת, לפני החג.

הרבה נשיקות, אביך צבי

(ובגרמנית) מיטב הברכות ונשיקות לרוב, לושה

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 8

12 במרץ 1939, מאב לבנו. למטה ברכה בגרמנית…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 8א

צידה השני של הגלויה.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 8ב

תרגום מיידיש: לבוב, 12 במרץ 1939, בני יקירי…