מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 16ד

תרגום מיידיש של מכתב צבי לבנו

לבוב, 11 ביני 1939, בני יקירי !

אני ניגש לענות על מכתבך מה 6 לחודש זה ואנו מקוים שהוא יגיעך בהקדם. במכתבך אני שם לב שחותמת הדואר בחיפה היא מה 8 בחודש וב 9 כבר קיבלנוהו, מה שנותן לנו את האפשרות לענות לך באופן מיידי.

קשה לנו מאד לומר בלב שלם, אחרי כל הזמן שחלף, שמה שהיה צריך לקרות אכן קרה. לצערנו אנו מבינים שהוא (כלומר, הבן יוסף) יצטרך אולי לחכות שוב מספר חודשים ואז נצטרך לסדר זאת (דהיינו, את העליה ארצה) באופן "כשר" (דהיינו, עליה ליגלית). אנו מבינים היטב שלפי המצב הנוכחי, אין יודעים מה ילד יום ולא הכל מסתדר כפי שאנו מקווים. אנו מתפללים לאל שיהיה בעזרנו. זה כמה חודשים שהוא (שוב, הכוונה לבן יוסף) משקיע מאמצים מרובים עד שכבר איבד את סבלנותו לעבוד והוא כבר מחכה לרגע שיוכל לנסוע. לקראת ה 15 בחודש הבא יוצא טרנספורט שבו גם חבריו, הוא מאד חיכה לרגע הזה אבל אני בספק אם הכל יסתדר בזמן כל כך קצר שכן צריך להשיג סכום נכבד מאד של 750 זלוטי. אני, בזמן קצר כל כך אוכל לעזור רק במעט. המצב הכלכלי פה אצלנו הוא קשה ומכאיב, המצב הפוליטי משפיע על הכל ובפרט על ענף המזון, עובדים מעט מאד ומי יודע כמה זמן זה עוד ימשך. יאנעק כבר החליט שבסוף החודש הוא יסע לאיזו "הכשרה" בשם "אגרונומיה" ושם ישאר עד שתתאפשר הנסיעה. בינתיים הוא בקיבוץ הכשרה עד שהעניינים ירגעו קצת וכדי שלא "ילך לאיבוד" עד אז, כך אני מקוה, ימצא עבודה באיזה שהוא עסק. אנחנו קיווינו שאתה תבוא לביקור ונוכל לדבר באופן אישי אבל לצערנו לא הכל מתקיים לפי הציפיות. אמך הולכת לקראת הדוור לקדם את פניו בבית הדואר עצמו אז תוכל לתאר לעצמך מה יהיה עליה כשנצטרך לצאת למסע של 3-4 שבועות.

את הדעה שלי הצגתי בפניך ועכשיו ארצה לשאול אותך לדעתך, כי הרי אתה שם יודע טוב מאיתנו מה קורה ואילו אנחנו כאן ניזונים רק משמועות. אנחנו נדבר עם מר TOHAR ואז תהיה לנו הזדמנות להתיעץ אתו. חוץ מזה שום דבר חשוב, היה בריא ומאושר ותודה גדולה לך על הכל.

אביך, צבי.

תרגום מפולנית של מכתב הניה לבנה

למעשה אין לי מה לכתוב כי אבא הסביר הכל. אינני יודעת מדוע יוזק מסתיר מפנינו כאשר אני כותבת לך מכתב. ביקשתי ממנו שייתן לי לקרוא את מה שהוא זה עתה כתב אבל הוא סרב. הייתי מסיימת אבל הוא רוצה לשלוח אותו בעצמו.

מברכת ומנשקת אותך, אמא. ד"ש מ (לא ברור)

הערות

יאנעק במכתב האב או יוזק במכתב האם, ומכל מקום הוא הבן יעקב יוסף והדברים שהוא מסתיר, כמרומז כאן, דהינו תוכניות העליה העצמאיות שלו (עם חברתו) לארץ ישראל, באים לידי ביטוי במכתבו הנפרד לאחיו המתוארך יום לאחר מכתב זה. עתה ברור ששני המכתבים נשלחו ביחד.

מידע-נוסף2