מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 24

מיוסף לאלי אחיו.
אף שהיא לקונית, חשיבותה של הגלויה שהיא מצביעה על דרכו הציונית של יוסף וכוונתו לעלות לארץ ישראל בעקבות אחיו הבוגר. הגלויה נשלחה מה"קולוניה" (מושבה) של "הנוער הציוני" בטרנווה נז'נה בקיץ 1939 והיא נושאת את הלוגו של "גדוד משמר הירדן" בקטוביץ'.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 24

מיוסף לאלי אחיו. אף שהיא לקונית, חשיבותה של…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 24א

"היום הפלגות מושבות – מחר עבודה והגנה" !…