מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 26

14 באוגוסט 1939, 18 יום לפני פרוץ המלחמה.
מהמשפחה בלבוב לבנה בארץ ישראל. הגלויה מכילה את מכתבו של האב צבי (ביידיש) שכתמיד פותח בפניה המרגשת "בני יקירי" (בעברית) וטקסט נוסף בפולנית. בד"כ הטקסטים בפולנית הם של בני הדור הצעיר יותר שנולדו לאחר מלחמת העולם הראשונה, בתקופת מדינת פולין העצמאית.

מידע-נוסף2

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 26

14 באוגוסט 1939, 18 יום לפני פרוץ המלחמה.…

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 26א

צידה השני של הגלויה, ראו תרגומה בנספח.

מלבוב לארץ ישראל חליפת מכתבים מבשרת טרגדיה 26ב

תרגום דברי האב מיידיש לבוב, 14 באוגוסט 1939…