מלחמת השחרור אביגדור צוקר 3

10.12.1948
מח' הקשר של גד' 35 לקראת הירידה לכיס פלוג'ה. אבידור צוקר כורע בשורת הביניים במרכז, עומד שני משמאל המ"כ חיים הוכמן, שלישי בן ציון כרמלי, רביעי הסמל יפתח וקיצוני מימין עמיאל. בשורה החזיתית משמאל, מתתיהו דנגור מרמת גן.