מלחמת השחרור אהרלה הלוי 1

מפקדת גדוד 32, גליל ים, פברואר 1948
אריה (אהרל'ה) הלוי משמאל ושבתאי ארואסטי. גד' 32 היה אחראי על הקו המזרחי מאזור חדרה בצפון עד פתח תקוה בדרום. המג"ד היה צבי גרמן וארואסטי רץ גדודי. המידע בעקבות מפגשים עם הלוי באוגוסט 2011.